Prodaja Stečajne Imovine
Powered by AGM Solutions

Uslovi korišćenja

Mihailo Marković PR, Stečajni upravnik AGM SOLUTIONS, Kragujevac (u daljem tekstu: AGM SOLUTIONS) je vlasnik sadržaja i baze podataka sajta www.agm-s.rs.

Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je dobiti prethodnu saglasnost vlasnika sajta.

Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture) i sličnog sadržaja.

Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, versku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vređanja, omaložavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal.

Vlasnik sajta ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji autori su posetioci sajta. Vlasnik sajta  ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj oglasa  koji se postavljaju na sajt.

Vlasnik sajta u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu  ili bilo kom njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge , iz  razloga koji AGM SOLUTIONS  smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja.

Vlasnik sajta može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na sajt ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korišćenja sajta i uređivačkoj politici AGM SOLUTIONS.

AGM SOLUTIONS ne preuzima obavezu da garantuje da predmetne  poverljive informacije neće doći do trećih lica u slučaju eventualnog hakerskog neovlašćenog pristupa podacima i informacijama od strane trećih lica, a bez znanja ili odobrenja vlasnika sajta.

O nama

Ovaj sajt  treba da omogući stečajnim upravnicima da na moderan i efektan način organizuju promovisanje i prodaju imovine stečajnih dužnika.  

DetaljnijeDetaljnije

Obaveštenja na vaš E-mail